Salgs- og leveringsbetingelser

1. Anvendelse
Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser (”Leveringsbetingelserne”) gælder for alle leverancer af produkter og/eller serviceydelser (”Produkter”) fra LEDlight Danmark (”LEDlight Danmark”) til enhver kunde (”Køber”). Leveringsbetingelserne skal være gensidigt bindende for LEDlight Danmark og Køber, medmindre andet er udtrykkeligt aftalt. LEDlight Danmark er ikke bundet af vilkår fremsat af Køber, som afviger fra Leveringsbetingelserne medmindre sådanne vilkår er skriftligt aftalt mellem LEDlight Danmark og Køber. LEDlight Danmark er heller ikke bundet af vilkår fremsat af Køber, selvom LEDlight Danmark ikke har gjort indsigelse mod sådanne vilkår.

2. Aftalegrundlag
Købstilbud er først accepteret, når Køber har modtaget LEDlight Danmarks skriftlige tilbud. Tilbud er gældende i 30 dage fra den dato, tilbuddet er dateret, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Hvis tilbuddet accepteres senere end 30 dage efter afgivelse, er LEDlight Danmark ikke forpligtet til at overholde tilbuddet. Aftalen for købet er endelig, når LEDlight Danmark og Køber har accepteret det afgivne tilbud elektronisk.

3. Levering og risikoens overgang
Medmindre andet er angivet i tilbud og ordrebekræftelse, er de oplyste priser baseret på ”ex works” levering, jf Incoterms (ab lager), og fragtomkostningen pålægges faktura.
Ordre beregnes et fragt- og ekspeditionsgebyr på min. kr. 149,- + moms. Dette gælder inden for Danmark og landfaste øer.
Levering inden for 3 uger efter den i ordrebekræftelsen angivne leveringstermin skal i enhver henseende betragtes som rettidig levering således, at en sådan udskydelse ikke giver køber ret til at udøve misligeholdelses-beføjelser overfor LEDlight Danmark.

4. Forsinkelse
Såfremt LEDlight Danmark ikke leverer til aftalt tid, kan Køber skriftligt kræve levering og fastsætte en endelig, rimelig frist herfor. Sker levering ikke inden for denne frist er Køber berettiget til at hæve købet. Herudover kan Køber ikke rejse krav mod LEDlight Danmark som følge af forsinkelse.

5. Priser
Priser for Produkter er eksklusive moms og/eller andre afgifter. LEDlight Danmark forbeholder sig ret til at regulere de aftalte priser for ikke-leverede Produkter i tilfælde af valutakursændringer, prisforhøjelser fra underleverandører, materialeprisstigninger, ændringer i arbejdslønninger, statsindgreb eller lignende forhold.

6. Emballage
Engangsemballage er inkluderet i de aftalte priser og godtgøres ikke ved eventuel returnering. Flergangsemballage er ikke inkluderet i prisen, men godskrives Køber ved omgående, fragtfri returnering i uskadt stand i overensstemmelse med LEDlight Danmarks anvisninger.

7. Betalingsvilkår
Betaling skal ske senest 15 dage fra fakturadatoen med mindre andet er aftalt. Hvis betaling sker efter forfaldsdag debiteres mora rente på 2% per måned.

8. Beskyttet og fortrolig information
Enhver form for information, som ikke er offentlig tilgængelig, herunder tegninger og tekniske dokumenter, overdraget af LEDlight Danmark til Køber skal forblive LEDlight Danmarks ejendom og skal behandles fortroligt af Køber. Fortrolig information må således ikke uden LEDlight Danmarks skriftlige tilsagn kopieres, reproduceres eller overdrages til tredjepart eller bruges til andet formål end det ved overdragelsen tiltænkte. Fortrolig information skal leveres tilbage ved påkrav. LEDlight Danmarks oplysninger om pris, levering, egenskaber, kapacitet og tekniske data, er alene vejledende og udgør ikke en til sikring. LEDlight Danmark er uden ansvar for, at det leveret opfylder købers behov eller anvendelsesformål.

9. Ændringer
LEDlight Danmark forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i sine Produkter såfremt dette kan ske uden væsentligt at ændre aftalte tekniske specifikationer og uden væsentlig ændring af Produkternes form eller funktion.

10. Produktgaranti
Ledlight Danmark yder produkt garanti som er anført produktdatabladet på købstidspunktet. Kunden har mulighed for indenfor denne garanti periode at gøre krav på en reservedel eller et ombytningsprodukt hvis produktet påvises defekt.
Ledlight Danmark dækker ikke defekter som kan påvises, forårsaget af overspænding / transienter/ strømspidser i 230V forsyningen til belysningsarmaturet.

11. Vederlagsfri reparation
LEDlight Danmark forpligter sig til efter eget valg at reparere eller om-levere Produkter, som efter LEDlight Danmarks undersøgelse viser sig at være mangelfulde på leveringstidspunktet pga. fabrikations-, konstruktions- eller materialefejl, såfremt køber reklamerer inden den på databladet anførte garantiperiode fra Produktets levering. LEDlight Danmark yder 1 års opsætningsgaranti hvis ikke andet er aftalt. Efter 1 år har LEDlight Danmark ikke ansvar for opsætning.

12. Delvis ugyldighed
Såfremt en eller flere af bestemmelserne i disse Leveringsbetingelser kendes ugyldige, ulovlige eller uigennemførlige, skal ingen af de øvrige bestemmelsers gyldighed, lovlighed eller gennemførlighed påvirkes eller forringes deraf.

13. Tvister
Eventuelle tvister mellem parterne, som udspringer af eller i relation til en købsaftale, som reguleres af Leveringsbetingelserne, afgøres efter dansk ret med undtagelse af lovvalgsbestemmelser. Enhver tvist som ikke kan løses i mindelighed, skal indbringes for retten.

LEDlight Danmark A/S
Almindelige Salgs- og leveringsbetingelser

PRIVATLIVSPOLITIK

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere varen til dig.

Personoplysningerne registreres hos LEDlight Danmark A/S og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om, præcis hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Direktøren i selskabet har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.

Oplysninger afgivet tilLEDlight Danmark A/S videregives eller sælges på ingen måde til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.

Som registreret hos LEDlight Danmark A/S har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til os på info@ledlightdanmark.dk eller +45 23956224.

Cookies
Websitet anvender cookies, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering

Nyhedsbreve
Hvis du er tilmeldt vores nyhedsbrev, har du accepteret ved tilmeldingen, at vi må sende dig nyheder og gode tilbud – både på email og telefon. Her har du også accepteret, at vi kan gemme dine almindelige oplysninger som navn, adresse, telefon, email, alder osv. Du kan naturligvis altid bede os om at informere dig om, hvilket data vi har gemt, og du kan altid bede om at få dem slettet fra systemet. Oplysningerne gemmes kun, så længe du er tilmeldt nyhedsbrevet.